تحقق شعار سال با تکیه بر صنعتی سودآور در جهان؛ صیقل اقتصاد جنوب شرق با سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی/ شهرسوخته خاستگاه علم گوهرشناسی – اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان
fa فارسی
X
Skip to content