علی اوسط هاشمی: احیا، مرمت و صیانت از بناهای تاریخی از طریق مهارت، یک ضرورت است که می تواند به جریان جدیدی در خلق آثار تبدیل شود – اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان
fa فارسی
X
Skip to content