علی اوسط هاشمی در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای کارآموزان وکارآفرین برتر صنایع دستی و صنایع وابسته به دریا : مهارت آموختگان ما با این دستاوردها، مسوولیت اجتماعی سازمان را به منصه ظهور رسانده اند – اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان
fa فارسی
X
Skip to content