معاون وزیر در نشست با مدیرعامل پتروشیمی: مرکز جوارگارگاهی مهارت در شرکت توسعه پتروشیمی نگین مکران راه اندازی میشود . – اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان
fa فارسی
X
Skip to content