توسط معاون وزیرو رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور صورت گرفت:افتتاح مرکز بین کارگاهی درکارخانه بافت بلوچ – اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان
fa فارسی
X
Skip to content