رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور: گفتمان ملی مهارت در گرو ایجاد تفاهم و آگاهی بخشی به افکار عمومی است – اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان
fa فارسی
X
Skip to content