معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور: پیوست مهارت در اجرای پروژه های شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب گنجانده می شود – اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان
fa فارسی
X
Skip to content