مربیان مراکز دولتی و آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای کشور در فاز سوم اولویت واکسیناسیون کووید19 قرار دارند – اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان
fa فارسی
X
Skip to content