دو میلیارد تومان به مرکز محمد آباد اختصاص یافت . – اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان
fa فارسی
X
Skip to content