شناسنامه خدمات الکترونیکی – اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان

خدمات به روز رسانی شده سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مصوب کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی

 

ردیف
عنوان خدمت
عنوان زیر خدمت

۱

صدور / تمدید پروانه تاسیس آموزشگاه آزاد

(۱۸۰۸۱۰۴۴۰۰۰)

 

۲

صدور / تمدید ابلاغ مدیریت و مربیگری

( ۱۸۰۸۱۸۳۲۰۰۰ )

 

۳

نظارت بر اجرای دوره های آموزشی مهارتی آموزشگاه های آزاد

( ۱۸۰۵۱۸۳۳۰۰۰ )

 

۴

برگزاری دوره های آموزشی مهارتی فنی و حرفه ای

( ۱۸۰۵۱۰۴۵۰۰۰ )

 

۵

برگزاری آزمون های مهارتی

( ۱۸۰۵۱۰۴۶۰۰۰ )

ثبت نام و برگزاری آزمون های ادواری، تفاهم نامه ها و صنعت ساختمان و معرفی آموزش به آزمون

( ۱۸۰۵۱۰۴۶۱۰۰ )

صدور گواهینامه مهارت

(  ۱۸۰۵۱۰۴۶۱۰۱ )

تمدید و تعویض گواهی نامه مهارت

( ۱۸۰۵۱۰۴۶۱۰۲ )

پاسخ به استعلام اصالت گواهینامه مهارت

( ۱۸۰۵۱۰۴۶۱۰۳ )

۶

برگزاری مسابقات ملی مهارت

( ۱۸۰۵۱۰۴۷۰۰۰ )

برگزاری مسابقات مهارت

( ۱۸۰۵۱۰۴۷۱۰۰ )

برگزاری مسابقات آزاد مهارت

( ۱۸۰۵۱۰۴۷۱۰۱ )

برگزاری مسابقات مهارت معلولین

( ۱۸۰۵۱۰۴۷۱۰۲ )

اعزام به مسابقات جهانی مهارت

( ۱۸۰۵۱۰۴۷۱۰۳ )

۷

تهیه استانداردهای آموزش مهارت

( ۱۸۰۸۱۰۴۸۰۰۰ )

 

۸

مشاوره آموزشی و هدایت شغلی

( ۱۸۰۸۱۰۴۹۰۰۰ )

 

fa فارسی
X
Skip to content