صدور کارت شناسایی

  • کارت شناسایی ویژه کارمندان آموزش فنی و حرفه ای استان می باشد.
  • کارمندان محترم می توانند برای دریافت کارت شناسایی با همراه داشتن مدارک زیر به دفتر حراست مراجعه  نمایند.

 

مدارک لازم برای صدورو یا تمدید کارت شناسایی :

  1. ارائه دو قطعه عکس جدید
  2. در صورت تغییر در شناسنامه ارائه اصل و تصویر صفحه توضیحات
  3. تصویر آخرین حکم کارگزینی یا قرارداد فرد

ضمنا در صورت در اختیارداشتن کارت شناسائی قبلی ، به دفتر حراست تحویل گردد.

 

fa فارسی
X
Skip to content