مدیریت حراست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان :

 به منظور حفظ اصول و ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی ترویج فرهنگ خدمت گزاری و مسوولیت پذیری در برابر مردم، استقرار نظام شایسته سالاری و رعایت قوانین و مقررات، تعامل و همکاری با مدیران براى تحقق اهداف سازمانی، تلاش مجدانه برای شناسایی فرصت ها ، آسیب ها و عوامل تهدید کننده سازمان و پیش گیری از بروز عوامل تهدید و در نهایت اهتمام به تحقق حراست اثرگذار، تصمیم ساز و پاسخگو، با برخورداری از سه بخش به نام های حفاظت پرسنلی، حفاظت فناوری اطلاعات، اسناد و مدارک و  حفاظت فیزیکی فعالیت می نماید.

برخی از وظایف:

  • حفاظت از اطلاعات پرسنلی، اسناد، اماکن و محیط های تحت پوشش به منظور جلوگیری از هرگونه تهدید و خطرات احتمالی.
  • ارائه مشاوره امنیتی و خدمات اطلاعاتی به مدیرکل
  • تهیه شناسنامه محیطی، جمع بندی اخبار و تنظیم گزارش های لازم.
  •  پیش بینی و پیش گیری از تحرکات غیر قانونی در اداره کل و مراکز.
  • تهیه طرح های حفاظتی و صدور دستورالعمل های حفاظتی و آموزش پرسنل برای حفظ و نگهداری اسناد طبقه بندی شده و نظارت بر حسن انجام آن.
  • تهیه طرح های حفاظتی و صدور دستورالعمل های حفاظتی اماکن و نظارت بر عملکرد اداره حفاظت فیزیکی
  • صدور کارت شناسایی و مجوز تردد و رعایت تدابیر لازم برای پیش گیری از هرگونه سوء استفاده و جعل.
  • ایجاد بایگانی و دبیرخانه محرمانه برای ثبت و صدور کلیه نامه های طبقه بندی شده دستگاه
  • نظارت بر رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی در خصوص نصب و توسعه شبکه های موجود در اداره کل و مراکز.
  • انجام سایر امور در حدود دستورالعمل ها و وظایف محول شده.
fa فارسی
X
Skip to content